Et foredrag til inspirasjon.

Et foredrag til inspirasjon for foreldre og voksne som er i kontakt med barn. Dette foredraget handler om hvilken betydning vår måte å møte barn på får for barnets livsglede, trygghet og evne til å møte verden. Ved å løfte vår bevissthet litt kan vi gjøre store endringer. Det er ikke bare barnet som vil kjenne effekten av at du var med på dette foredraget, du som voksen vil også ta et steg nærmere det livet du ønsker å leve!

Pris på forespørsel.

foredrag for foreldre
Med hjertet for barn. Og deres foreldre.