Å kjenne seg fri

Er du fri? Sterk? Kraftfull?

freedom-589576_640

Ja, det er du. Et annet spørsmål er om du selv opplever deg som fri, sterk og kraftfull. Eller opplever du at du er bundet og holdt nede av rammer i livet? Når du lever i tråd med det som er ditt ekte jeg, så blomstrer du. Du kjenner på glede, ro, takknemlighet og utvikling. Fordi du navigerer etter et indre kompass som vet hva som er rett for deg. Og det som er rett for deg gjør deg godt.

Effekten av at du har det bra, er at de rundt deg også får det bedre. Så det er vinn – vinn for alle.

For de fleste er det viktig at de nære og kjære har det bra. Ghandi sa:

«You must be the change you wish to see in the world.»

Så hvis du ønsker at de rundt deg skal ha det bra, så kan det være en god idé å begynne med deg selv. Hva gir deg energi? Hvor ligger dine sterke sider? Dine talenter? Hvis du er helt og fullt i stand til å skape deg det livet du ønsker, hvordan ville det se ut? Hva er viktig for deg? Hvordan setter du grenser for deg selv i et samfunn som kan oppleves grenseløst? Det er spørsmål det er morsomt og givende å finne svar på!