Du er født kreativ

tree-51363_640

Du er født naturlig kreativ. Så hva skjedde på veien, tenker du kanskje?

Alle mennesker er født naturlig kreative. George Land utviklet en kreativitetstest for barn, som og har vært brukt av NASA for å finne innovative ingeniører og forskere. Kort oppsummert viser testen at blant 4 – 5 åringer, så ligger 98 % av barna på et nivå som George Land beskriver som «geni-kategori i kreativitet». Prosentandelen faller gradvis opp gjennom barndommen, og hos voksne ligger kun 2 % av de testede i samme kategori. Konklusjonen er at ikke-kreativ oppførsel er tillært. Å være kreativ betyr å bruke fantasien til å skape nye ideer, og å sette disse ideene ut i handling. Å bruke fantasien uten å sette det ut i handling er å være fantasifull.

I barnehage, skolesystemet og til dels arbeidslivet blir vi lært opp til å følge instruksjoner om hva vi skal gjøre, hvordan vi skal gjøre det og når vi skal gjøre det. Skolesystemet ble laget for over 200 år siden, og vi skulle læres opp til å bli gode arbeidere og ta instruksjoner. Så i årenes løp er resultatet at de fleste blir avlært fra sin naturlige kreativitet. De gode nyhetene er at du kan ta kreativiteten tilbake!

For å ta kreativiteten tilbake, så trenger du å begynne å bruke den kreative muskelen. Det kan handle om å tenke utenfor boksen og utfordre rammer. Hva om det bare finnes muligheter og ingen begrensninger? Og hva om du begynte å handle i tråd med den tankegangen? Da hadde verden gått framover tror nå jeg, til det bedre. Forskning viser at når vi driver med kreativ tankegang så bruker vi større deler av hjernen enn når vi f.eks. driver med logisk tenkning. Det deilige med å være kreativ er at det er rom for å ta og gjøre feil. Fordi de mest nyskapende ideene bygger på mange dårlige.

De fleste stoppes i frykt for å dumme seg ut. Og mange er ikke engang klar over hvilke begrensninger de pålegger seg selv. Når du vet det, kan du begynne å gjøre noe med det.