Å ta valg

Du tar valg hver dag. Mange ganger for dagen. Små valg og store valg. Å ikke velge er også å ta et valg. Hvert valg du tar, fører deg et sted. Nærmere det livet du ønsker deg, bort fra det, eller på stedet hvil.

Følger du hjertet? Eller har fornuften tatt fullstendig kontroll over deg? I coaching jobber vi med å få hodet og hjertet til å samarbeide. Slik at hele deg kan være med på å ta valg. Det øker sjansen for at de valgene du tar fører deg nærmere det livet du ønsker deg.

For hva ønsker du egentlig? meadow-677878_1920Foto: Pixabay.com

En bedre utgave av deg selv

Jeg har en uslitelig tro på det friske i mennesket. Selv om en del av deg noen ganger blir syk, så tror jeg fortsatt at det friske er sterkere, og et bedre sted å bygge livet sitt på.

Ser du på deg selv som ferdig utviklet som menneske? Da er ikke coaching noe for deg. Ønsker du fortsatt å være i bevegelse, og oppdage mer om hva som virkelig er viktig for deg i livet? Da snakker vi utviklingspotensiale!

Hva om livet ikke er så hardt som mange skal ha det til? Hva om livet faktisk er en lek? Med alt leken innebærer. Hvorfor ikke leke med hva livet har å by på for deg? De fleste mennesker går rundt med et uforløst potensiale. Coaching kan hjelpe deg til å komme i kontakt med ditt potensiale, og faktisk begynne å ta det i bruk. Kanskje krever det at du begynner å handle mer i tråd med deg selv, eller kanskje det betyr at du skal roe ned, for å komme i kontakt med deg selv og ha det bra. Eller kan hende det trengs en liten omorganisering i prioriteringer. Det er i grunn bare du selv som har svaret. Jeg har teknikkene som hjelper deg å finne dem.

«Å våge er å miste fotfeste for en stund. Å ikke våge er å miste seg selv.» – Søren Kierkegaard

Telefon 90 61 02 95 e-post: stromhagensen@gmail.com