Coaching

Jeg tilbyr nå coaching til privatpersoner og bedrifter. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Coaching handler om å få fram det beste i deg selv. Co-Active coaching er en-til-en-møter mellom coach og deg. Coachen bruker teknikker der du blir bevisst, og i større grad henter fram din kreativitet, dine drivkrefter, målsetninger, verdier og hvordan disse kan knyttes mot handling.

Co-active coaching tar utgangspunkt i at alle mennesker er naturlig kreative, ressurssterke og hel. Du er helt og fullt i stand til å finne dine egne svar på hvordan du vil leve ditt liv, og hvordan møte de utfordringene du måtte stå overfor. Coachen er ikke en rådgiver, men bruker teknikker slik at du finner svarene som er rett for deg. Coaching handler om å være i bevegelse, mot det livet du ønsker deg. Noen ganger handler det om å ta noen små skritt, og andre ganger er det behov for å ta noen store.

Coaching kan være aktuelt for deg som er i en endringsfase, deg som ønsker en endring uten å vite helt hva det skal være, deg som leder andre, deg som vil øke din yteevne og deg som ønsker mer kontakt med ditt potensial, profesjonelt eller privat.

Den co-active modellen er designet for å gi varig endring. Hvem du er, er like viktig som hva du gjør.