Når to forskjellige verdener møtes

child-1429190_1280

Jeg hadde en vidunderlig opplevelse på matbutikken i går. Det var i kassakøen, på lørdag klokken 14, at verden til en gjeng stressede voksne møtte verden til en 5-åring. En veldig tydelig 5-åring som vil gjøre ting i sitt tempo, og ikke nødvendigvis hoppe når andre sier hopp. Han sto og skulle betale for lørdaggodteriet, med sine egne penger. Faren hans var sammen med han. Han hadde mange fine mynter som han selv ville legge i myntbeholderen i kassa. Det var med stolthet han åpnet en brun liten pung med myntene i, og tok ut en av dem.

Men så ble han litt usikker på om det var den rette mynten, og ble stående og tvile. Det tok ca. 2 sekunder før maska til både kassadamen, og de voksne bak i køen, ble stram. Det merket nok faren, for han tok mynten ut av hånda til gutten og la den på for han. Det syns ikke gutten noe om, og nå var det hans tur til å bli stram i maska. For det han hadde gledet seg mest av alt til, var å putte den mynten i beholderen. Og nå var den borte! Han ville ha den igjen, så han selv kunne legge den i.

De voksne ville at han skulle legge resten av myntene i, men han nektet! Han ville ha ut den første og legge på alle selv! Det var vel omtrent her at både kassadamen og de andre voksne begynte å bli vill i blikket. Tenk å bruke både sekunder og minutter av deres dyrebare stressede hverdag! På en lørdag klokken 14!

Faren gjorde sitt beste for å forhandle med gutten, men det var for sent. Den viktige første mynten var borte. Det endte med at faren satte på alle myntene, mot guttens vilje. Da nektet gutten å flytte seg fra myntbeholderen også etter de var ferdig med betaling. Køen av voksne presset seg forbi han, med mer enn et snev av irritasjon. Før faren etter hvert strakk ut en hånd til gutten, og de ble enige om at gutten skulle fortelle hva som var så viktig for han, som far ikke hadde lyttet til.

Jeg sto og humret inni meg av de voksnes stive blikk. Jeg kjente på stor beundring for hvordan barnet var tro mot seg selv, og gjorde sitt beste for å rette opp i en situasjon som var viktig for han, og som han ikke fikk gjennomføre slik han selv ønsket, og som absolutt var innenfor rimelighetens grenser. En situasjon der han ikke fikk være barnet som skal betale, men ble slukt av stressa voksnes hverdag, der autopiloten rår. Der man går glipp av det vakre i øyeblikk som dette.

Far og sønn ble enige om at neste gang skulle det bli annerledes. Neste gang skal 5-åringen få være barnet som skal betale, med pappa ved sin side.

Ønsker du deg trygge, glade barn? Dette kan være et sted å begynne.

three-1325106_1280

Viktigheten av fri lek for barnet er i dag underbygget av en solid mengde forskning. Fri lek betyr at barnet kan leke, alene eller sammen med andre, uten voksne som styrer leken eller bryter inn i leken. Det betyr for eksempel at å lære matte i barnehagen gjennom lek som voksne styrer, ikke er fri lek. Mens å spille en fotballkamp, som barna organiserer selv uten voksne, er fri lek.

Tallenes tale er klare. Fra 50-tallet og fram til i dag så er det en kraftig reduksjon i mengden fri lek for barn. Samtidig øker antallet barn og unge med blant annet angst- og depresjonssymptomer. Vi har skapt et samfunn der barnets frihet står på spill. Skoledagen er lengere, det er mer lekser, det er mer voksenstyrt aktivitet i barnehagen og på fritiden, og foreldre har mer kontroll på barna.

Barn trenger frihet for å utvikle seg. Gjennom den frie leken lærer barn å få og beholde venner, å overvinne frykt, løse problemer, de lærer hva de trenger for å ha det bra og hva andre trenger for at de skal ha det bra. De lærer å stole på seg selv og ta ledelsen i eget liv. For at barn skal få denne muligheten trenger vi voksne å slippe barna fri. Tørre å slippe de ut av synet, tørre å la de ordne opp selv, tørre å la barnet ta ansvar og tenke selv.

Ikke minst trenger vi å styre kjeften mer i retning av å faktisk holde kjeft. Har du noen gang lagt merke til hvor ofte du plumser ut med formaninger og velmente advarsler? «Pass på så du ikke faller ned», «Det er farlig å gå ut med lite klær, du kan bli syk», «Ikke løp på asfalten, du kan slå deg», «gjør sånn», «ikke gjør sånn», «hvorfor gjorde du det». Listen kan fortsette i det uendelige. Gjennom kontinuerlig tilbakemelding fra voksne, både på skolen og hjemme, fratar vi barnet mye av muligheten til å lære å stole på seg selv. De lærer at når du gjør noe bra så får du positive tilbakemeldinger. Så hvis du gjør noe og ikke får positive tilbakemeldinger, så kan det vel neppe være bra nok? Barn i dag vet alt om viktigheten av å vise hva de kan prestere gjennom testing og organisert aktivitet, og få en tilbakemelding på om de presterer i tråd med det de voksne syns er bra nok.

Vi trenger å skape arenaer for barn og unge som gir dem muligheten til å leke fritt, uten voksne som styrer aktiviteten. Arenaer der det er tilgang på ulike aktiviteter, og der barn kan treffes på tvers av alder. Det vil gi rom for mangfoldet, og større mulighet for å følge egne interesser. Et rom for å bli kjent med seg selv som menneske, og lære om den virkelige verden gjennom fri lek. På den måten kan barnet gå styrket inn i voksenlivet med mer kunnskap om seg selv, om verden og om hva det ønsker å bruke sitt liv til.

Å kjenne seg fri

Er du fri? Sterk? Kraftfull?

freedom-589576_640

Ja, det er du. Et annet spørsmål er om du selv opplever deg som fri, sterk og kraftfull. Eller opplever du at du er bundet og holdt nede av rammer i livet? Når du lever i tråd med det som er ditt ekte jeg, så blomstrer du. Du kjenner på glede, ro, takknemlighet og utvikling. Fordi du navigerer etter et indre kompass som vet hva som er rett for deg. Og det som er rett for deg gjør deg godt.

Effekten av at du har det bra, er at de rundt deg også får det bedre. Så det er vinn – vinn for alle.

For de fleste er det viktig at de nære og kjære har det bra. Ghandi sa:

«You must be the change you wish to see in the world.»

Så hvis du ønsker at de rundt deg skal ha det bra, så kan det være en god idé å begynne med deg selv. Hva gir deg energi? Hvor ligger dine sterke sider? Dine talenter? Hvis du er helt og fullt i stand til å skape deg det livet du ønsker, hvordan ville det se ut? Hva er viktig for deg? Hvordan setter du grenser for deg selv i et samfunn som kan oppleves grenseløst? Det er spørsmål det er morsomt og givende å finne svar på!

Du er født kreativ

tree-51363_640

Du er født naturlig kreativ. Så hva skjedde på veien, tenker du kanskje?

Alle mennesker er født naturlig kreative. George Land utviklet en kreativitetstest for barn, som og har vært brukt av NASA for å finne innovative ingeniører og forskere. Kort oppsummert viser testen at blant 4 – 5 åringer, så ligger 98 % av barna på et nivå som George Land beskriver som «geni-kategori i kreativitet». Prosentandelen faller gradvis opp gjennom barndommen, og hos voksne ligger kun 2 % av de testede i samme kategori. Konklusjonen er at ikke-kreativ oppførsel er tillært. Å være kreativ betyr å bruke fantasien til å skape nye ideer, og å sette disse ideene ut i handling. Å bruke fantasien uten å sette det ut i handling er å være fantasifull.

I barnehage, skolesystemet og til dels arbeidslivet blir vi lært opp til å følge instruksjoner om hva vi skal gjøre, hvordan vi skal gjøre det og når vi skal gjøre det. Skolesystemet ble laget for over 200 år siden, og vi skulle læres opp til å bli gode arbeidere og ta instruksjoner. Så i årenes løp er resultatet at de fleste blir avlært fra sin naturlige kreativitet. De gode nyhetene er at du kan ta kreativiteten tilbake!

For å ta kreativiteten tilbake, så trenger du å begynne å bruke den kreative muskelen. Det kan handle om å tenke utenfor boksen og utfordre rammer. Hva om det bare finnes muligheter og ingen begrensninger? Og hva om du begynte å handle i tråd med den tankegangen? Da hadde verden gått framover tror nå jeg, til det bedre. Forskning viser at når vi driver med kreativ tankegang så bruker vi større deler av hjernen enn når vi f.eks. driver med logisk tenkning. Det deilige med å være kreativ er at det er rom for å ta og gjøre feil. Fordi de mest nyskapende ideene bygger på mange dårlige.

De fleste stoppes i frykt for å dumme seg ut. Og mange er ikke engang klar over hvilke begrensninger de pålegger seg selv. Når du vet det, kan du begynne å gjøre noe med det.

 

Å ta valg

Du tar valg hver dag. Mange ganger for dagen. Små valg og store valg. Å ikke velge er også å ta et valg. Hvert valg du tar, fører deg et sted. Nærmere det livet du ønsker deg, bort fra det, eller på stedet hvil.

Følger du hjertet? Eller har fornuften tatt fullstendig kontroll over deg? I coaching jobber vi med å få hodet og hjertet til å samarbeide. Slik at hele deg kan være med på å ta valg. Det øker sjansen for at de valgene du tar fører deg nærmere det livet du ønsker deg.

For hva ønsker du egentlig? meadow-677878_1920Foto: Pixabay.com

En bedre utgave av deg selv

Jeg har en uslitelig tro på det friske i mennesket. Selv om en del av deg noen ganger blir syk, så tror jeg fortsatt at det friske er sterkere, og et bedre sted å bygge livet sitt på.

Ser du på deg selv som ferdig utviklet som menneske? Da er ikke coaching noe for deg. Ønsker du fortsatt å være i bevegelse, og oppdage mer om hva som virkelig er viktig for deg i livet? Da snakker vi utviklingspotensiale!

Hva om livet ikke er så hardt som mange skal ha det til? Hva om livet faktisk er en lek? Med alt leken innebærer. Hvorfor ikke leke med hva livet har å by på for deg? De fleste mennesker går rundt med et uforløst potensiale. Coaching kan hjelpe deg til å komme i kontakt med ditt potensiale, og faktisk begynne å ta det i bruk. Kanskje krever det at du begynner å handle mer i tråd med deg selv, eller kanskje det betyr at du skal roe ned, for å komme i kontakt med deg selv og ha det bra. Eller kan hende det trengs en liten omorganisering i prioriteringer. Det er i grunn bare du selv som har svaret. Jeg har teknikkene som hjelper deg å finne dem.

«Å våge er å miste fotfeste for en stund. Å ikke våge er å miste seg selv.» – Søren Kierkegaard

Telefon 90 61 02 95 e-post: stromhagensen@gmail.com