IMG_0056

DU er den viktigste i ditt barns liv.

Det er vi voksne som er i daglig kontakt med barnet som har mest å si for barnets utvikling. Vi ønsker alle at våre barn skal vokse opp til å bli selvstendige, trygge og glade mennesker. I dag vet vi mye om hva barn trenger for at deres hjerne og kropp skal ha optimale forhold for sin utvikling. Noe av det som får størst betydning er hvordan vi som voksne møter disse små kroppene. Fra de ligger i magen, og til de blir gamle nok til å løsrive seg fra redet.

Min misjon er å bringe mer livsglede, kjærlighet og en dypere kontakt inn i familien og i relasjon til våre barn.

Med det styrker vi barnet, vi styrker oss selv og vi lager grunnlag for en livslang og god relasjon.